TERAPIA w LEGIONOWIE

  STRONA GŁÓWNA

  TRENING SŁUCHOWY

  CIEKAWE LINKI

  KONTAKT

 O terapii

  Terapia dla dzieci, młodzieży, dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu. Jej twórcą jest dr Kjeld Johansen - duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją.

  Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków, gdyż ma miejsce w domu dziecka oraz odbywa się w przyjaznym, bezpiecznym, domowym otoczeniu, co jest istotne dla wielu dzieci np. z autyzmem.

  W trakcje stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie. Jest to metoda wspomagająca, rekomendowana przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester - twórców metody Integracji Odruchów INPP.

  Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi:
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • z osobami z porażeniem mózgowym,
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki.

    Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowania występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. W wielu przypadkach w tej grupie dzieci to właśnie trudności słuchowe są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu czy zaburzeń zachowania.

    Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:
 • Zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • Czytanie,
 • Rozumienie mowy,
 • Artykulację,
 • Komunikację,
 • Samoocenę,
 • Harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała,
 • Utrzymanie równowagi,
 • Koordynację ruchów,
 • Motorykę.


 •   Pośród innych metod popularnych w Polsce, które proponują standardowy program terapii wyróżnia ją stosowanie indywidualnego, dostosowanego do potrzeb dziecka programu stymulacji słuchowej.


     JOHANSEN IAS    | STRONA GŁÓWNA | TRENING SŁUCHOWY | CIEKAWE LINKI | KONTAKT |
     Copyright (c) 2012-   www.johansenterapia.pl