TERAPIA w LEGIONOWIE

  STRONA GŁÓWNA

  TRENING SŁUCHOWY

  CIEKAWE LINKI

  KONTAKT

 Ciekawe Linki

  Treningi słuchowe wykorzystują neuroplastyczność naszego mózgu. Zaczynamy słyszeć niewychwytywane dotąd dźwięki i szybciej je przetwarzać, a to poprawia pamięć słuchową. – Na początku terapii dzieci mają trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących dźwięków i dlatego często nie rozumieją poleceń, mylą się, robią błędy w pisaniu. Gdy mózg nauczy się szybciej przetwarzać sygnały dźwiękowe, w pełni rozumieją, co mówi nauczyciel, mimo że w klasie nie ma idealnej ciszy, i bezbłędnie zapisują wyrazy
czytaj więcej...

  Klinicyści i terapeuci od lat poszukują skutecznych metod pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się. Również w Polsce zrobiono już wiele, aby stworzyć właściwe narzędzia diagnostyczne oraz odpowiednie formy terapii. W 2008 roku Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu opublikował wyniki badań, które pokazują skalę problemu w rzadko uwzględnianej dotąt audiologicznej perspektywie.
czytaj więcej...
   JOHANSEN IAS    | STRONA GŁÓWNA | TRENING SŁUCHOWY | CIEKAWE LINKI | KONTAKT |
   Copyright (c) 2012-   www.johansenterapia.pl