TERAPIA w LEGIONOWIE

  STRONA GŁÓWNA

  TRENING SŁUCHOWY

  CIEKAWE LINKI

  KONTAKT

 Trening słuchowy

  Symulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994).
  W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.

  Pośród czynników, które mogą wpływać na powstanie problemów z centralnym przetwarzaniem słuchowym wymienia się:

 • wcześniactwo,
 • niedotlenienie w czasie porodu,
 • zapalenie opon mózgowych,
 • częste zapalenia ucha środkowego,
 • częste sączkowanie uszu,
 • genetyczne dyspozycje - dysleksja,
 • urazy głowy.

    Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na wywiadzie, obserwacji klinicznej, badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej (w tym teście dychotycznym) - istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

    Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4 do 8 tygodni (zależnie od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6-10 miesięcy.

    Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere Specific Auditory Stimulation (HSAS),w Skandynawii jako Auditory Discrimination Therapy (ADT). Inne terapie dźwiękiem w formie treningów słuchowych: Metoda Tomatisa, AIT (Auditory Integration Training), Samonas Sound Therapy.

 •    JOHANSEN IAS    | STRONA GŁÓWNA | TRENING SŁUCHOWY | CIEKAWE LINKI | KONTAKT |
     Copyright (c) 2012-   www.johansenterapia.pl